جالب است که بدانید تاریخچه جامپسوت به کشور آمریکا باز میگردد.این لباس ابتدا برای چتربازان طراحی شد تا تغییر دما در ارتفاعات برایشان نامحسوس تر باشد.

امروزه این مدل لباس برای خلبان های نظامی،تعمیرکار ها ،فضانوردان ،کودکان و همچنین در صنعت مد و پوشاک به طور جدی مورد استفاده قرار میگیرد.

استرایوس آمریکایی ،اولین طراح آمریکایی جامپسوت در سال 1890 این مدل لباس با پارچه ی جین تولید کرد.  استرایوس خالق برند لیوایز آمریکایی می باشد.این سبک لباس به طور خیلی سریع مورد توجه زنان و مردان قرار گرفت.

انواع اورال:

  1. -اورال جامپ سوت: این سرهمی ها دم پا و مدل های مختلف یقه دارند که بنا به ذوق طراح میتواند طراحی گردد.
    2-اورال رامپر: این مدل سرهمی ها به خاطر نوع طراحیش و کوتاه بودنش،بیشتر مختص فصل گرماو آّب و هوای تابستانی میباشد.ما این استایل رو برای دور همی های عصرانه ی تابستانی پیشنهاد میکنیم