چه لباسی برای اندام مثلث بر عکس مناسبه؟

جلوی آینه قرار بگیرین و بدنتون و دور تا دور شونه، دور سینه، دور کمر و دور باسنتون رو با متر اندازه بگیرین. اگه اندازه ی دور شونه هاتون با اختلاف زیاد از اندازه دور باسنتون بیشتر بود، شما اندام مثلث بر عکس دارین و بهتره لباس هایی که توی باسن گشاد بشن رو بپوشین.

انتخاب لباس مناسب برای اندام سیبی شکل

اگه اندازه ی دور شونه و دور سینه و دور شکم تقریبا برابر بود و با اختلاف از دورباسنتون بیشتر بود، شما اندام سیبی شکل دارین. برای این اندام بهتره لباس هایی که پایین تنشون چسبان هست رو نپوشین.

انتخاب لباس برای اندام ساعت شنی

اگه دور سینه و دور باسنتون تقریبا یک اندازه بود و با اختلاف زیاد از دور کمرتون بزرگتر بود، اندام شما ساعت شنی هست. این مدل اندام میتونه تقریبا همه ی مدل لباس ها رو به تن کنه.

اندام های مستطیلی

اگه اندازه ی دور کمرتون با اندازه ی دور باسن و دور سینتون اختلاف زیادی نداشت، شما اندام مستطیلی دارین و بهتره پیراهن هایی و بپوشین که در قسمت کمرشون تنگ میشن.

مدل های مناسب لباس برای اندام گلابی شکل

اگه دور باسنتون با اختلاف زیاد از دور سینتون بزرگتر بود، شما اندام گلابی شکل دارین و بهتره از دامن های راسته و بلوز هایی با یقه های بزرگ و باز یا یقه های کار شده استفاده کنین.