محصولات جدید!!

ست کردن رنگ ها

این رنگ ها رو با هم نپوش

/post-430

شاید برای شما هم ست کردن رنگ ها در کنار یکدیگر کار سخت و دشواری باشد. اینکه ندانید بهتر است چه رنگ هایی را با هم استفاده کنید مسئله ای است که ما امروز می خواهیم به آن اشاره کرده و بگوییم که این رنگ ها رو با هم نپوش.