محصولات جدید!!

شال مجلسی شیک

شال مجلسی شیک را در کنار تیپ خود تعریف کنید

/post-312

همانطور که گفتیم که جنس پارچه استفاده شده در شال و روسری قیمت‌گذاری آن ها  را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین زمنیکه میخواهید شال مجلسی شیک را در کنار تیپ خود تعریف کنید مسلماً به تعیین کیفیت محصول و شرایط استفاده از آن  باید دقت کنید. شرایط استفاده از پارچه‌های محبوبی مانند ابریشم تفاوت زیادی با پارچه های دیگر مانند ساتن و حریر دارد و همین تفاوت‌ها را می‌توان به عنوان معیار سنجش کیفیت شال در نظر گرفت.