محصولات جدید!!

کیف اسناد

کیف اسناد و مدارک

/post-369

اگرشما هم جزء آن دسته از خانم ها یا آقایونی هستید که مدام مدارک شخصی خود را همچون شناسنامه، پاسپورت و... گم می کنید و نمیدانید که برای جلوگیری از این اتفاق چه کار کنید ما به شما توصیه می کنیم که یک کیف اسناد و مدارک خریداری کنید و تمام  مدارک مهم خود را داخل آن جای دهید تا همیشه در دسترستان باشد.