دسته بندیتو انتخاب کن (ورق بزن ... )

خرید سِتکمی صبر کنید...

دسته‌بندی


خب قسمت ست از مهمات زندگی به حساب میاد چرا؟

چون تو تا وقتی ست نکنی از خودت راضی نیستی و شاید حتی بیرونم نری تا لباسه دلخواهت و پیدا کنیی درست میگم؟من که خودم اینجوریم!!!

استایلیست این مجموعه که منه درسا لطفی باشم قراره مشکل لباسو از دوش شما بردارم و بهتون تو خرید کمک کنم...

همینطور ست کردن رنگایی که سخته رو بچینم و راهشو براتون پیدا کنم که چطور این رنگو با این رنگ ست کنیم و بپوشیم و از همه مهمتر کجا بپوشیم»

مارو دنبال کنییید تا باهم لباس بخریمممم