محصولات جدید!!

Rahjerd | راهجردکمی صبر کنید...

دسته‌بندی


برند راهجرد ميخواد با شجاعت از رنگهـا استفاده كنه از پارچه هاي مختلف با رنگ و بافت متفاوت اما ساده وشيك جوري نباشه كه چشم مخاطب يا خريدارو بزنه .از نظر قيمت اي اين برند ميخواد در اختيار همه باشه نه تنها يه قشر از جامعه برند راهجرد به تمام مخاطب هاي خودش احترام ميزاره و سعي ميكنه با طرح هاي ساده اما با تركيب پارچه ها و رنگ ها كنار هم كاري شيك و ساده ارائه بده ما از رنگها استفاده ميكنيم بدون اينكه بترسيم چون اين ماييم كه لباسمون رو تنمون ميكنيم نه كه لباس خودش رو تن ما كنه