محصولات جدید!!

برنوتی

پارچه برنوتی چیست؟

/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

پارچه مانتویی سوپر برنوتی بسیار نرم و لطیف بوده و مانند ساتن مقداری کمی براق میباشد.