محصولات جدید!!

پورو

رنگ سال ۲۰۱۹ در صنعت مد...؟

/post-6

شرکت پنتون رنگ مرجان زنده (living Coral ) را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد، بلافاصله افراد مشهور با پوشش‌هایی با این رنگ دیده شدند.