محصولات جدید!!

رنگ مناسب مانتو فرم اداری

انتخاب رنگ مناسب مانتو فرم اداری

/post-226

قطعا که انتخاب رنگ مناسب مانتو فرم اداری دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. چرا که هر رنگ و طرحی برای لباس های فرم نمی توانند مناسب باشند مگر در شرایط خاص و مکان های متفاوت همچون بیمارستان ها که نیاز است هر یک از پرسنل بخش های مختلف لباس فرم هایی با رنگ های متفاوت داشته باشند که نشان دهنده نوع فعالیت آن ها در بیمارستان می باشد.