محصولات جدید!!

لباس مناسب اندام شنی

لباس مناسب اندام شنی و مستطیلی

/post-269

بدن و اندام هر فرد با فرد دیگری متفاوت می باشد و این مسئله به خاطر دسته بندی های مختلفی است که وجود دارد. پس آگاهی داشتن درباره آناتومی اندام و فرم بدن می تواند بسیار دارای اهمیت باشد. اینکه شما بدانید لباس مناسب اندام شنی و مستطیلی چه سبک لباس هایی می باشند یا افرادی که اندام سیبی یا گلابی شکل دارند بهتر است چه لباس هایی را انتخاب کنند به نظر شما بی اهمیت می باشد؟