فستیوال مد و لباس ایرانی مسقط 2020
date 28th of march 

مکان برگزاری هتل سیتی سیزنز مسقط

duration 1 day 1 روز برگزاری مدت
time 20-15 15 - 20 برگزاری ساعت
شرایط برگزاری :
هر طراح امکان نمایش حداکثر 12 طرح با نام و لوگو طراح را خواهد داشت .
طرحهای مربوطه قبال باید به تایید هیئت برگزار کننده رسیده باشد.
پس از پایان فستیوال هر طراح عکسهای مربوط به طرحها و کلیپ جشنواره را دریافت خواهد نمود .
در صورت عدم حضور طراح و یا نماینده ی وی هزینه ی استایلیست بطور جداگانه اخذ میگردد.)20 دالر(
طرحهای مربوطه در حضور اصحاب رسانه و فعالین حوزه ی مد در کشور عمان به نمایش گذاشته خواهد شد.
در صورت درخواست طراح امکان به نمایش گذاشتن طرحها در شو روم مجزا جهت فروش طرحها با اخذ هزینه ی مجزا امکان پذیر میباشد.
مبلغ ورودی :
هزینه ی شرکت در فستیوال شامل نمایش آثار طراحان برای حداکثر 12 طرح بانضمام خدمات عکاسی حرفه ای و تیزر و همچنین خدمات پذیرایی حین مراسم و همچنین
مراسم شام جهت مدعوین مبلغ 385 دالر آمریکا میباشد .
خدمات تور و اقامت : با توجه به قرارداد منعقده با شرکت مسارات مسقط ) کارگزار تورهای مسافرتی عمان( کلیه ی خدمات تور جهت شرکت کنندگان
فستیوال شامل تخفیف ویژه خواهد بود . اطلاعات بیشتر در خصوص تورها در سایت www.omanseir.com در دسترس میباشد.