قيمت تك فروشي شال و رورسري بسيار متفاوت است ، كيفيت ، محل فروشگاه شال و روسري و ...

در قيمت تكفروشي شال و روسري بسيار موثر است  اما مهمترين نكته آنكه حتما چند جا قيمتبگيريد و

سپس اقدام به خريد  نمائيد ، گول تخفيف و حراج  شب عيد و  روز مادر و .. را نخوريد ، بطور متوسط شال و

روسري هاي ارزان قيمت بين 20تا 30 هزار تومان ، متوسط بين 30 تا 40 هزار تومان و گران قيمت بين 

40 تا 200 هزار تومان مي باشد ، قيمت ها مربوط مناطق متوسط تهران و سال 94 مي باشد.