ستاره های مختلف دنیای سینما، موسیقی و مد روز دوشنبه بر روی فرش قرمز مراسم مت گالا حاضر شدند. مهمانان مراسم مت گالا اغلب لباس هایی جسورانه تر و فراتر از مد روز به تن می کنند. مراسم مت گالا روز دوشنبه در حالی در نیویورک برگزار شد که حضور ستاره هایی همچون لیدی گاگا، هری استایلز، سرنا ویلیامز، جرد لتو، سلین دیون و کتی پری بیش از دیگران جلب توجه کرد.