بیایید فرض کنید جمعیت کل انسان های روی کره زمین دقیقا برابر ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۷ میلیارد) نفر باشد،

از هر نفر یک دستش را انتخاب می کنیم.

 اگر بخواهیم تعداد انگشتان یک دست همه انسان ها را در یکدیگر ضرب کنیم، به چه عددی خواهیم رسید؟

آیا می توانید جواب این حاصل ضرب را بیابید؟

می توانید بگویید این عدد چند رقمی خواهد بود؟

برای محاسبه به ماشین حساب احتیاج دارید و یا ذهنی هم می توانید به جواب برسید؟!!!!

خب بهتون وقت می دهم بدون اینکه تقلب کنید، حساب کتاباتونو بکنید و با شمارش معکوس من صفحه را پایین بکشید تا جواب معما را بیابید.

حل معمای حاصلضرب :

عدد مورد نظر ما، یک عدد یک رقمی است: صفر!
بله صفر !!!!
تعجب نکنید !!
اما چگونه؟
حتما قبول دارید که از بین همه انسانهای روی کره زمین، حداقل یک فرد وجود دارد که مثلا در اثر یک سانحه، بیماری ، جانبازی و …، انگشتان دستش را از دست داده باشد! به همین دلیل تعداد انگشتان دست او برابر صفر است.
و همین عدد صفر، سبب می شود که حاصلضرب کلی برابر صفر گردد!