نحوه ی انجام این بازی بسیار ساده می باشد بدین صورت که افراد بایستی به تیم های دو نفره تقسیم شوند (جمع حداقل 4 نفره نیز کفایت می‌کند). برای اجرای این بازی دسته جمعی باید یک زمان‌سنج داشته باشید. همچنین لازم است، یک سری کارت که روی هر کدام تعدادی کلمه نوشته شده است، آماده کنید. باید دوبه‌دو روبه‌روی یار خود بنشینید، به نوبت یک کارت بر‌دارید و بدون اشاره مستقیم به سوژه، از مشخصات آن برای یار خود می‌گویید تا او بتواند حدس بزند. سرعت در این بازی حیاتی است و نباید مقدار زمان باقی مانده در لحظه توضیحات شما صفر شود. تعداد کلمات پاسخ داده شده و سرعت عمل شرط برنده شدن در این بازی است. همچنین می‌توانید به جای تهیه کارت و استفاده از زمان‌سنج، از اپلیکیشن این بازی در موبایل استفاده کنید و به راحتی این بازی را در جمع خانواده و دوستان خود اجرا کنید.

در صورت انجام این بازی با اپلیکیشن آن، می توانید به این ترتیب عمل کنید:

افراد هم تیمی روبروی یکدیگر نشسته و سپس بایستی نام افراد را به همان ترتیبی که نشسته اند در بازی وارد نمایید ، حال بازی شروع می شود ، بازی به شما کلمه ای را نشان می دهد و شما می توانید به هر شیوه ای که می توانید اعم از شکلک درآوردن ، صحبت کردن و … به هم تیمی خود کمک کنید تا کلمه ی مورد نظر را هر چه سریعتر حدس بزند ، پس از حدس کلمه بایستی گوشی را به بغل دستی خود بدهید تا او به هم تیمی خود کمک کند تا کلمه ی مورد نظر را حدس بزند ، همینطور بازی ادامه پیدا می کند تا زنگ پایان به صدا در بیاید.

نحوه ی مشخص شدن برنده در بازی به دو صورت است : می توانید امتیاز را براساس مدت زمانی که یک تیم برای حدس کلمه استفاده می کند محاسبه کنید و یا اینکه همان تیمی که در هنگام به صدا در آمدن زنگ پایان گوشی در دست او قرار داشت ، بازنده اعلام شود ، همچنین در راهنمایی به هم تیمی خود اگر به طور مستقیم به کلمه ی مورد نظر و یا کلمات مترادف آن اشاره کنید ، تقلب کرده اید و تیم مقابل می تواند یک دور را به انتخاب خودش رد کند.

می توانید مجازات های خنده دار نیز برای تیم بازنده تعیین کنید ( مثلا ریختن آب روشون... ) و هیجان بازی رو دوچندان کنید .


در صورتی که گوشی اندروید داشته باشید می توانید از طریق لینک زیر بازی دور را دانلود کنید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.dowr.www.dowr