یه تعداد ضرب المثل اصیل ایرانی براتون به زبان دیداری و به وسیله ایموجی ها نوشتم که می تونید تشخیصشون بدید.

بهتون پیشنهاد می کنم قبل از رفتن به سراغ جواب یکم فکر کنید و سعی کنید خودتون رو کاغذ یا چک نویس این ضرب المثل هارو تشخیص بدید.

هرچه جلوتر برید سخت تر میشن، دقت کنید شماره ۱۰ یکی از جملاتیه که تو وضعیت فعلی و کرونا زیاد تکرار میشه.

قبل از دیدن جواب یکم فکر کن...

تو می تونی...

فقط 60 ثانیه به مغزت فرصت بده...

و حالااااا...

با شمارش معکوس من...

این شما و اینم پاسخ ها به ترتیب شماره:

١.پول پول میاره

٢.قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

٣.نرود میخ آهنی در سنگ

۴.به مرگ میگیره که به تب راضی بشه

۵.ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

۶.اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده

٧. پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود.

٨.هر قفلی یه کلیدی داره

٩.بعد از هفت كره، ادعاي بكارت

١٠. در خانه بمانیم سفر فعلا تعطیل

اگه خوشت اومد، برای دوستاتم بفرست تا توی قرنطینه سرشون گرم بشه و یکم خودشونو محک بزنن. ی سری هم به صفحه خرید هودی ما بزنید.